The moon liked them the most. Elixir to a less traveled place.

By Fatjona R. Lubonja The more the sun sailed toward the coast the more her thoughts echoed inside her head. After all these years her childhood memories woke up from a long time of hibernation. Suddenly her present was traveling through the past into the unknown future. She had left that place too young to remember anything. For twenty years she had collected bits and pieces of her childhood memory only through her colorful imagination. Since her mother’s death, she had abandoned the idea of visiting back the country. She knew her mother had longed to go back, although, ironically she had played with the idea as if it was a prohibited love, or a hidden sentiment. In her mother’s memory she

Përse mbajmë mend disa gjëra dhe jo disa të tjera? Ç’far ndodh me trurin?

Nga Dr. Fatjona R. Lubonja Përse mbajmë mend disa gjëra dhe jo disa të tjera? Kujtesa për trurin është çelësi për te mbijetuar. Nga momenti i zhvillimit të trurit ne ndërtojme memorje në mënyrë që të ushqehemi, levizim, comunikojme, zhvillojme marrdhënie sexuale.., dhe shumë veprime të tjera që janë të domosdoshme për të jetuar. Zhvillimi i kujtesës është i komlikuar por elementë të rëndësishëm në strukturën e trurit për procesin e “kujtesës” janë plasticiteti i qelizave nervore dhe komunikimi synaptik (elektrik dhe kimik) midis këtyre qelizave. Aftësia për ruajtjen e kujtesës varet nga arkitektura e rrjetit të qelizave nervore dhe nga aftësia e plasticitet synaptik (aftesia per te ndryshuar

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon

© 2016 by FATJONA LUBONJA.