Autizmi, ende një rrugëtim i gjatë për tu kuptuar.

Nga Dr. Fatjona R. Lubonja Bazuar në statistikat, megjithëse të pakëta, në Shqiperi numri i fëmijëve që vuajnë nga aftësitë e kufizuara intelektuale apo problemet mendore është më i lartë në krahasim me patologjitë e tjera të fëmijëve. (WHO-AIMS Report, 2006) Fëmijët me aftësi të kufizuara intelektuale janë "në rrezik", kur ekziston një pabarazi midis kuptimit të këtyre ç’rregullimeve, trajtimit, edukimit dhe nevojave themelore të tyre. Shoqeria ka nevojë për ndërhyrje përdrejt një trajtimi cilësor që i lejon fëmijëve me aftësi të kufizuara intelektuale të mbijetojnë në një mjedis të vështirë. Spektri i ç’rregullimit të autizmit është një nga këto probleme që kërkon vëmendeje për faktin se

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon

© 2016 by FATJONA LUBONJA.